Aksesorë opsionalë

  • Optional Accessories

    Aksesorë opsionalë

    Desulfurizimi i thatë është një metodë e thjeshtë, efikase dhe relativisht me kosto të ulët desulfurizimi. Në përgjithësi është i përshtatshëm për desulfurizimin e biogazit me një sasi të vogël të biogazit dhe përqendrim të ulët të sulfurit të hidrogjenit. Parimi themelor i pajisjeve për heqjen e thatë të sulfurit të hidrogjenit (H2S) nga gazi i biogazit është një metodë në të cilën O2 oksidon H2S në oksidet e squfurit ose squfurit, të cilat gjithashtu mund të quhen oksidim i thatë. Përbërja e pajisjes së procesit të thatë është vendosja e mbushësit në një enë dhe shtresa e mbushjes përfshin karbon të aktivizuar, oksid hekuri, etj.